Najnowsze rozwiązania Business Intelligence teraz w chmurze

Usługi w chmurze

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

Business Intelligence w chmurze

Business Intelligence w chmurze funkcjonalnie nie różni się od rozwiązań on-premise, czyli instalowanych w firmie. System oraz sposób jego wykorzystania są jednakowe. Nie są to zatem uboższe wersje standardowego oprogramowania, a ich pełne odpowiedniki, dystrybuowane w odmiennym modelu, który dla wielu firm może okazać się znacznie korzystniejszy.

Różnice zaczynają być dostrzegalne podczas administracji oraz wdrożenia rozwiązania BI w modelu cloudowym. Po pierwsze konieczne jest zbudowanie bezpiecznego środowiska wymiany danych z nowym środowiskiem, na którym będą odbywały się wszystkie aktywności Business Intelligence. Po drugie firma nie musi inwestować w jakiekolwiek własne zaplecze IT (hardware, zasoby ludzkie), wymagane w przypadku inwestycji w rozwiązania on-premise. Dzieje się tak, ponieważ to dostawca usługi udostępnia fragment swojej przestrzeni dyskowej online. Wszystkie czynności aktualizacyjne oraz związane między innymi z tworzeniem kopii zapasowych dokonywane są automatycznie, właśnie w obrębie tej przestrzeni.

Business Intelligence w chmurze - Oracle Business Intelligence Cloud Services

Oracle Business Intelligence Cloud Services

Business Intelligence w chmurze jest więc przede wszystkim tańsze, przez co często dostępne dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które nie mogłyby pozwolić sobie na rozwiązania „stacjonarne”.

Dzięki usłudze BI w chmurze przedsiębiorstwo zyskuje między innymi:

  • łatwy, nieprzerwany dostęp (24/7) do danych analitycznych na każdym typie urządzenia (PC, tablet, mobile),
  • szerokie możliwości w zakresie raportowania oraz analizy danych,
  • przejrzyste wizualizacje – wykresy, grafy oraz inne formy prezentacji danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? – Zapraszamy do kontaktu:

Cogit
E-mail: info@cogit.pl
Tel.: +48 22 496 60 00

Jesteś zainteresowany rozwiązaniami on-premise bądź w modelu hybrydowym, łączącym zalety on-premise oraz chmury? Zapraszamy do zapoznania się z pozostałą częścią naszej oferty!

BI